Léčebný program


Při vstupní prohlídce lékař stanoví po domluvě s pacientem vždy individuální komplexní terapii dle diagnózy a stavu pacienta.

 Součástí léčby je:

 

  1. Infuzní terapie zaměřená na: analgetickomyorelaxační (zmírňující bolest a uvolnění svalového napětí) nebo vazodilatační (prokrvení, rošíření cév), či jinou specifickou léčbu.
  2. Intramuskulární aplikace léků (injekční léčba do svalu ) např. aplikace léků proti bolesti, uvolnění svalového napětí, protizánětlivé léky, vitamínová terapie ap.
  3. Komplex rehabilitačních procedur v celé šíři elektroterapie např. IF (interferenční proudy), TENS proudy (tenzní proudy), UZ (ultrazvuk), rašelina, plynové injekce s aplikaci CO2 (kysličníku uhličitého), Mgt (magnetoterapie), LTV (léčebná tělesná výchova skupinová a individuální), masáže, klasické, reflexní, plosek DKK, měkké techniky, oxygenoterapie, přístrojová lymfodrenáž apod.
  4. Aplikace obstřiků – Lékaři mohou aplikovat kořenové, eventuálně epidurální, či jiné obstřiky, akupunkturu.
  5. Ostatní služby – Dle potřeby pacienta a zdravotního stavu se provádí další vyšetření a zajišťuje se v rámci screeningu vyšetření RTG (rentgen), EEG (elektroencefalogram), UZ (ultrazvuk) karotid a cév dolních končetin či transcraniální vyšetření cévního řečiště.

Indikace pro komplexní rehabilitační péči:

Léčba je zaměřena na onemocnění pohybového aparátu, stavy po cévních mozkových příhodách, bolestivých syndromů a kloubních potíží včetně moderních rehabilitačních přístupů, dále na onemocnění s následky centrálního a periferního nervového systému, RS-roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, neurodegenerativní onemocnění a ostatní neurologické diagnózy.