Informace o zpracování osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Neurologie s.r.o., IČ: 49900391 se sídlem Křížová 233, Jiřetín pod Jedlovou (dále jen „zdravotní zařízení“) v rámci svých aktivit zpracovává osobní údaje pacientů, zaměstnanců a zájemců o práci. Zdravotní zařízení zpracovává jen přesné osobní údaje, které získalo v souladu s nařízením Evropského parlamentu č.2016/679 (dále jen GDPR), přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Osobní údaje získává zdravotní zařízení přímo od subjektu údajů, z databází zdravotních pojišťoven, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Dostupnost informací

Informace o účelech a rozsahu zpracování osobních údajů jsou v listinné podobě uloženy v sídle Zdravotního zařízení na adrese: Křížová 233, 47 56 Jiřetín pod Jedlovou.

Nemocniční informační systém

Zdravotní zařízení zpracovává údaje ve zdravotnické dokumentaci na základě ustanovení § 67a zákona o péči o zdraví lidu, tudíž se na něj vztahuje výjimka podle ustanovení § 9 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů pro zpracování citlivých údajů, jimiž jsou údaje o zdravotním stavu. Zdravotní zařízení zpracovává dokumentaci elektronicky v programu MEDICUS NIS (Nemocniční informační systém).

Práva subjektů osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo získat informaci o rozsahu, účelu zpracování osobních údajů, je oprávněn podat námitku na správnost osobních údajů, má právo na výmaz osobních údajů (pokud zpracování osobních údajů není nařízeno jiným předpisem) Výše zmíněná práva lze uplatnit písemnou formou zaslanou na sídlo společnosti Křížová 233, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou nebo elektronicky na adresu gdpr@neurologiesro.cz .